PSVF höftledsartros Sävsjö-Vrigstad vc 2020

För att säkerställa en obruten, patientsäker och personcentrerad vårdkedja har så kallad PSVF införts i Regionen.