PSVF – gapanalys

Under 2020 har vi arbetat med att identifiera de gap som finns för att patientsäkert kunna bedriva personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp. Vi har under 2020 jobbat med höftledsartros, stroke/tia och RA. Utifrån detta framkom det att vi under höftledsartros har störst behov av utveckling och detta kommer vi arbete med under 2021s förbättringsarbete.