PLUSS projektet

Psykisk Hälsa, Lärande, Utveckling, Samverkan kring små barn. Ett samverksprojekt mellan Barnhälsovården, Barn- och ungdomsspykiatrin, Rehabiliteringscentrum (logopedi) & Habiliteringscentrum.