Personcentrerat, sammanhållet vårdförlopp vid höftledsartros

Omhändertagandet vid höftledsartros ska förbättras.