Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid där patientens behov, förutsättningar och möjligheter är centrala.