Personcentrerad sammanhållna vårdförlopp skall ge bättre vård

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso-och sjukvård enligt en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Tre stycken vårdförlopp var först ut för implementering. Bräcke Diakoni Lokstallarna vårdcentral organiserade arbetet med ett av dem, Reumatoid Artrit (RA), på följande vis.