Optimal blodfettsbehandling av diabetiker

Nya rön har kommit och enligt läkemedelsverket ”Ny kunskap om behandling av diabetes”, lipidrubbning och hypertoni tillkommit, samtidigt som prevalensen av fetma i befolkningen och av typ 2 diabetes är fortsatt hög, vilket motiverar en uppdatering av tidigare behandlingsrekommendation.