Mer tid för patienten

Förbättrad användning av digitala verktyg ger vårdpersonal mer tid för patienten.