Mer sambokade besök och fler digitala besök

Välfärden står inför stora utmaningar där försörjningsbördan ökar i takt med allt fler äldre som lever längre och är i behov av vård och omsorg, samtidigt som andelen i yrkesverksam ålder minskar. Den tekniska utvecklingen för nya vårdmöjligheter går snabbt framåt och ger nya möjligheter för tillgänglighet