Informationsöverföring mellan vårdgivare och patient inför rekonstruktion med obturatorprotes

Personer som genomgår tumörresektion i överkäken får mer eller mindre en stor påverkan på sin livskvalitet i form av försämrad förmåga att äta, drick och tala på grund av läckage. Patienterna rekonstrueras ofta med en så kallad obturatorprotes och för att lyckas med en sådan behandling så måste patienterna vara välinformerade och förberedda på konsekvenserna av tumörresektionen. Vi upplever att patienterna inte är förberedda på konsekvenserna. Hur kan vi förbättra informationsöverföringen?