Egenvård genom digitala kanaler

För att kunna hantera den framtida belastningen på vården tror vi att digitalisering är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Därför jobbar vi med att utveckla och använda oss av våra sociala medier för att informera och lära ut kunskap om hur våra patienter ska kunna ta ett större ansvar för sin egen hälsa.