Bättre omhändertagande av patienter med långvarig smärta

Långvarig smärta är en komplex problematik, som ofta leder till en hög vårdkonsumtion. Vårdcentralen har saknat ett strukturerat sätt att ta hand om patienter med långvarig smärta. Patienter träffar olika yrkesgrupper med begränsad samordning. Kanske blir personalens kompetens inte optimalt utnyttjad?