Arbetssätt och struktur inom psykologmottagningen

Under 2020 års arbete kommer vi att fortsätta formalisera arbetssättet, befästa och förfina strukturen för hur den psykosociala mottagningen kommer att bedrivas på Wasavårdcentral.